INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-30 14:46:06 Zawiadomienia

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./

. INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI , ŻE NA WNIOSEK WÓJTA GMINY MICHAŁÓW , STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE, WSZCZĘŁO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W ZAKRESIE POBORU WODY PODZIEMNEJ DLA POTRZEB SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA I URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE. WNIOSEK ZNAJDUJE SIĘ W PUBLICZNYM DOSTĘPNYM WYKAZIE PROWADZONYM PRZEZ WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE UL. ZACISZE 5.

Zobacz również: