Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2004-01-29 12:42:50 Zawiadomienia

22.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - informację o odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Centrum Dystrybucyjnego w Pińczowie, ul. Przemysłowa 10. 23.01.2004. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono : - dane o wniosku Pani Wiesława Moskwa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni wierconej dla potrzeb socjalno-bytowych projektowanej stacji paliw w miejscowości Hajdaszek gm. Kije. 29.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku Wójta Gminy Michałów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej dla potrzeb socjalno-bytowych Przedszkola i Urzędu Gminy w Michałowie.

22.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - informację o odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Centrum Dystrybucyjnego w Pińczowie, ul. Przemysłowa 10. 23.01.2004. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono : - dane o wniosku Pani Wiesława Moskwa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni wierconej dla potrzeb socjalno-bytowych projektowanej stacji paliw w miejscowości Hajdaszek gm. Kije. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro), w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. 29.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku Wójta Gminy Michałów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej dla potrzeb socjalno-bytowych Przedszkola i Urzędu Gminy w Michałowie. Wnioski i uwagi w sprawie określonej w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 19.02.2004r.

Zobacz również: