Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.36.2021 - Pan Piotr Liberek

2021-07-28 14:43:05 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 23 lipca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Piotra Liberka, zam. w Pińczowie, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul.Armii Krajowej 3,  na działce nr ewid.479, obr.13 .

Zobacz również: