Informacja-2

2021-07-26 14:09:31 Aktualności

-

                                                         Pińczów dnia 23.07.2021r.

 

           STAROSTWO  POWIATOWE W PIŃCZOWIE

                                      informuje

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego  w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego z dnia 3 lutego 2021 roku                                                 na opracowanie :   Projektu modernizacji osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru powiatu pińczowskiego .

Podmioty zainteresowane proszone są o kontakt z geodetą powiatowym pod nr telefonu 41-3577291

Zobacz również: