Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.32.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-16 11:41:50 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia

W dniu  15 lipca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie, ul. Złota, na działkach nr ewid.: 273/5, 268/5,268/4, 150/14, 150/13, obręb 0013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zgłoszonego zamierzenia budowlanego.

Zobacz również: