Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.31.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Gmina Pińczów

2021-07-13 09:50:37 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mozgawa

W dniu  09 lipca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów, dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mozgawa, na działkach nr ewid.726/2, 816, 813/1, 814, 815, 813/2, 836, 834 

Zobacz również: