Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.30.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Gmina Pińczów

2021-07-13 09:09:33 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego

W dniu  09 lipca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów, dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Winiary, na działkach nr ewid.186/1 i 335.

Zobacz również: