Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.28.2021 z art.29 ust.3 pkt 3d - Eko Inż

2021-07-08 13:35:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej do budynków hal produkcyjnych PPHU Eko Inż. Misztal Sp. j w Pińczowie

W dniu  06 lipca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie  Spółki PPHU Eko Inż, Misztal Sp. J. z siedzibą w Pińczowie, przy ul. Przemysłowej 11  dotyczące budowy instalacji gazowej do budynków hal produkcyjnych PPHU Eko Inż., zlokalizowanych w Pińczowie, na obrębie 02, na działkach nr ewid. 67/1 i 67/2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zgłoszonego zamierzenia budowlanego.

Zobacz również: