Zawiadomienie w oparciu o zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

2003-09-09 10:07:14 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku w sprawie udzielenia Pani Ewie Zyguła zam. 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 70/83 działającej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „SAND-POL” koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopalin pospolitych w obrębie udokumentowanego złoża „Pawłowice”, położonego w miejscowości Pawłowice , gmina Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 29.09.2003r.

Zobacz również: