Zamawiajacy: Powiat Pińczowski

Adres: ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail: starostwo@pinczow.pl, Strona www: www.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
DOSTAWA SAMOCHODU

Numer ID: 987, data publikacji przetargu: 2017-10-31 12:53:39Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2017-11-14 09:08:56)

Wynik postepowania:

 

Pińczów, dnia 14.11.2017 r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 08.11.2017 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa samochodu”.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 14.11.2017 r. o godz. 09:00.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów za cenę brutto

2

AUTOCENTRUM S.A.

Autoryzowany Dealer VW

ul. Zakładowa 18

25-670 Kielce

118 900,00 zł

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów za cenę brutto

1

ZIMNY Auto Sp. z o.o.

ul. Rzgowska 142/146

93-311 Łódź

129 800,00 zł

91,60

 

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej ofert oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Wyk. w 5 egz.

1.     Egz. 1-2  Wykonawca

2.     Egz. 3 strona internetowa

3.     Egz. 4 Tablica ogłoszeń

4.     Egz. 5 a/a

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„Dostawa samochodu”

 

                                                                                                                                                                                       

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 122 959,00  zł brutto.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

e-mail

1

ZIMNY Auto Sp. z o.o.

ul. Rzgowska 142/146

93-311 Łódź

129 800,00 zł

m.debowski@zimny.vw.pl

2

AUTOCENTRUM S.A.

Autoryzowany Dealer VW

ul. Zakładowa 18

25-670 Kielce

118 900,00 zł

Fax. 41 345 72 08

 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

 

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 502
Wprowadził do systemu: Dorota Frączek, data: 2017-10-31 12:53:39
Opublikował: Przemysław Rasała, data publikacji: 2017-10-31 13:02:36

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl