Zamawiajacy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres: ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany części stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZP/3/08/2017.

Numer ID: 979, data publikacji przetargu: 2017-08-01 08:51:40Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2017-09-15 11:49:14)

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 15.09.2017 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/3/08/2017 - wykonanie wymiany części stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Pińczowie.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


na wykonanie wymiany części stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Pińczowie


Ogłoszenie ukazało się w BZP 500029137-N-2017 data zamieszczenia: 15.09.2017 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w

terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

- 06.09.2017 r. z Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe ,,Budrem” Sp. z o.o., 25-561 Kielce, ul. Witosa 80.
Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 519
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-08-01 08:51:40
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-08-01 09:34:57

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl