Zamawiajacy: zoz

Adres: ,
Kontakt: tel. , fax.
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 1001

Data publikacji: 2018-01-24 09:29:42

Przedmiot: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego maceratora medycznego do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej i prasy do odpadów komunalnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).
Nr sprawy: ZOZ/ZO/3/01/2018

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego maceratora medycznego do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej i prasy do odpadów komunalnych,

w/w zamówienie podzielone jest na części:

Pakiet nr 1 macerator medyczny do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej,

Pakiet nr 2 prasa do odpadów komunalnych w pojemnikach 1100 l,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 (parametry techniczne).
kod CPV:

Pakiet nr 1 – 33.19.00.00-8, 33.19.10.00-5;

Pakiet nr 2 – 42.00.00.00-6; 33.19.80.00-4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.Załączone pliki
zapytanie ofertowe i zalaczniki macerotor prasa.zip (zapytanie ofertowe i zalaczniki macerotor prasa.zip - 28.46 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 09:31:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku zap ofert na maerator i prase.doc (zawiadomienie o wyniku zap ofert na maerator i prase.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 10:02:37 Redaktor: Grzegorz Mitka

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 378
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-01-24 09:29:42
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-01-24 09:32:58

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl