Przebieg i efekty kontroli
 

Załączone pliki:
WPokontrolne60-34-1313-2008 (WPokontrolne60-34-1313-2008.pdf - 4602.664 KB)
Data publikacji: 2009-06-30 09:21:16 Redaktor: Przemysław Rasała
Opis: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Znak WK-60/34/1313/2008, w formacie pdf
WPokontroneBiZK-IV-0935-4-09 (WPokontroneBiZK-IV-0935-4-09.pdf - 140.49 KB)
Data publikacji: 2009-07-01 08:28:47 Redaktor: Przemysław Rasała
Opis: Wystąpienie pokontrolne Szefa Obrony Cywilnej Województwa

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl