Komisje Rady Powiatu

 

Komisja Rewizyjna

 1. Andrzej Cepak – Przewodniczący Komisji
 2. Mirosław Warzecha – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Teresa Sienkiewicz-Rek – Sekretarz Komisji
 4. Grażyna Kossakowska – członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Sławomir Spaczyński – Przewodniczący Komisji
 2. Ryszard Barna – członek Komisji
 3. Włodzimierz Badurak – członek Komisji
 4. Andrzej Cepak – członek Komisji
 5. Bogusław Chałuda – członek Komisji
 6. Kazimierz Dyraga – członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Włodzimierz Badurak – Przewodniczący Komisji
 2. Zbigniew Kawiorski – członek Komisji
 3. Sławomir Spaczyński – członek Komisji
 4. Paweł Mostek – członek Komisji

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Grażyna Kossakowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Zbigniew Koniusz – członek Komisji
 3. Paweł Mostek – członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Mirosław Warzecha – Przewodniczący Komisji
 2. Bogusław Chałuda – członek Komisji
 3. Kazimierz Dyraga – członek Komisji
 4. Jan Moskwa – członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki

 1. Teresa Sienkiewicz-Rek – Przewodnicząca Komisji
 2. Ryszard Barna – członek Komisji
 3. Zbigniew Kawiorski – członek Komisji
 4. Zbigniew Koniusz – członek Komisji
 5. Władysław Stępień – członek Komisji

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl