Majątek

 

Majątek

Zgodnie z ewidencją składników majątkowych ich stan przedstawia się następująco:

 

Grunty 0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 0,00
Środki trwałe 274 000,00
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 61 000,00


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl