Wybory samorzadowe - 2018

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r. roku o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pińczowie w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie zarządzonych na 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Pińczowie.

Załączone pliki:

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej W Pińczowie
(Sklad_Powiatowej_Komiscji_Wyborczej_w_Pinczowie.pdf - 201.483 KB) Data publikacji: 2018-09-13 21:01:58 Redaktor: Dorota Frączek
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Pińczowie
(Harmonogram_dyzurow_Powiatowej_Komisji_Wyborczej_w_Pinczowie_2018 (2).pdf - 202.047 KB) Data publikacji: 2018-09-13 21:05:36 Redaktor: Dorota Frączek

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl