Organizacje pozarządowe

  Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pińczowskiego.

Baza danych znajdująca się w tej zakładce opiera się głównie na powiatowym rejestrze stowarzyszeń.

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

Informacja z realizacji Programu współpracy powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy - uwagi i wnioski prosimy składać mailowo (inwestycje@pinczow.pl) lub osobiście w Wydziale Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie - pok. 26 lub na sekretariacie urzędu, w godzinach 7:30-15:30.

termin składania - do 15 listopada 2019 roku

PROJEKT WSPÓŁPRACY POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2020-2021

Projekt programu współpracy z poprawionymi omyłkami pisarskimi - stan na 12.11.2019Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl