Petycje
.

Załączone pliki:
Petycje (petycje.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 09:11:02 Redaktor: Przemysław Rasała
Opis: Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl