Komórki Organizacyjne
W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2) Wydział Finansowy
3) Wydział Spraw Społecznych -
4) Wydział Promocji i Polityki Regionalnej
5) Wydział Komunikacji i Transportu
6) Wydział Architektury i Budownictwa
7) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
8) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl